Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής (Δημήτριου Μανδραγουρέα)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης 1/2018

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους δικηγόρους Αθήνας, Κατερίνα Δάφνη και Γιάννη Τσακανίκα, κωλυόμενου του μέλους της Θοδωρή Ραχιώτη, συνήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα για τη συζήτηση της υπόθεσης του αθλητή του Σωματείου ΑΣΗ, Δημήτριου Μανδραγουρέα, ο οποίος παραπέμφθηκε στην Επιτροπή με την από 28 Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΟΤΟΕ.

Η εξεταζόμενη υπόθεση ξεκίνησε με την από 22 Αυγούστου 2018 αναφορά της Επιτροπής Dragster προς το ΔΣ της Ομοσπονδίας με την οποία καταγγέλλεται ο ως άνω αθλητής για επανειλημμένη συμμετοχή σε παράνομους, αυτοσχέδιους αγώνες σε δημόσιους δρόμους, ορισμένες φορές και με στοιχήματα την 1/4/2018, την 20/5/2018 και την 29/8/2018. Για την τεκμηρίωση των καταγγελλομένων η Επιτροπή Dragster διαβίβασε στην Πειθαρχική Επιτροπή οπτικό υλικό (φωτογραφίες, video και ηλεκτρονικούς συνδέσμους με το προφιλ του ελεγχομένου στο Facebook) όπου γίνεται αναφορά στις παραπάνω δραστηριότητες.

Το ανωτέρω υλικό τέθηκε υπόψη του ελεγχόμενου αθλητή και προσδιορίστηκε η Τετάρτη 12/9/2018 ως ημέρα συζήτησης της υπόθεσης, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλο το υλικό που προαναφέρθηκε, την προφορική κατάθεση του Προέδρου της Επιτροπής Dragster κ. Γιάννη Γιαννούδη καθώς και την προφορική απολογία του κ. Δημήτριου Μανδραγουρέα.

Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω η Επιτροπή κατέληξε στην ακόλουθη κρίση:

Επειδή αποδείχτηκε ότι ο ελεγχόμενος αθλητής κατά το πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν – πλην αυτής της 29/8/2018 οπότε και η προγραμματισμένη συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του – έλαβε μέρος με τη μοτοσυκλέτα του σε αυτοσχέδιους αγώνες σε δημόσιους δρόμους, συναγωνιζόμενος με άλλα οχήματα, γεγονός το οποίο παραδέχτηκε και ο ίδιος και το οποίο πέρα από την παραβίαση κανόνων του κοινού ποινικού δικαίου και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 8 (για τη συμμετοχή σε παράνομους αγώνες) και 130 ν. 2725/1999 («τήρηση φιλάθλου πνεύματος»)

Επειδή από τη στάθμιση του αποδεικτικού υλικού που προαναφέρθηκε η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι αποδείχτηκε η κατηγορία που προσάπτεται στον ελεγχόμενο αθλητή και συγκεκριμένα ότι αυτός κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες σε δημόσιους δρόμους, γεγονότα τα οποία είναι παράνομα, δεν προσιδιάζουν σε αθλητή και δυσφημούν το άθλημα της μοτοσυκλέτας και γιαυτό πρέπει να τιμωρηθεί όπως ορίζεται στο διατακτικό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ τιμωρεί τον αθλητή του Σωματείου ΑΣΗ, κ. Δημήτριο Μανδραγουρέα με την ποινή του αρ. 26 παρ. 2 του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό από κάθε μοτοσυκλετιστικό αγώνα για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή από την 13 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής για ίσο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα δε θα επιβληθεί στον αθλητή άλλη πειθαρχική ποινή από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ για οποιοδήποτε παράπτωμα. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου αναστολής του επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η αναστολή θα αρθεί και ο αθλητής θα υποστεί και τις δύο ποινές.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τα μέλη της Π.Ε.

Κατερίνα Δάφνη

Γιάννης Τσακανίκας