ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ 23/10 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2022

Με έγγραφό της προς της Αθλητικές Ομοσπονδίας, η ΓΓΑ ενημερώνει τα εξης:

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση όσα σωματεία απέκτησαν πρόσφατα ειδική αθλητική αναγνώριση ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως 30/9/2022.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΚΟΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ