ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ MOTOΣΥΚΛΕΤΑΣ

Μετά από την δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης σχολής προπονητών του αθλήματος της Μοτοσυκλέτας σας κοινοποιούμε το link όπου θα βρείτε την απόφαση ίδρυσης της σχολής καθώς και τα έντυπα και τις οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων.

 Το Link είναι: https://gss.gov.gr/athlimata/2016-10-11-07-33-19

 Η απόφαση ίδρυσης σχολής βρίσκεται στο :Α3.71

Τα έντυπα σχολής προπονητών Μοτοσυκλέτας βρίσκονται στο: Α4.60

 Η  περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/12/2021 έως 23/1/2022.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. (Διαβάστε τις οδηγίες στο Α4.60)

 Για βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας, υποβάλλεται αίτημα στην Ομοσπονδία στο

 Για λοιπές πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε:

Τμήμα προπονητών και εκπαιδευτών τηλ:2131316062 – 2131316065,

καθώς και στα e-mails – τηλ.

  1. A) τηλ.2131316084
  2. B) τηλ.2131316462