ΑΜΟΤΟΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

ΕΔΩ
Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η μεταγραφική περίοδος για το έτος 2022 έναρξη 16 Ιανουαρίου 2022 και λήξη 15 Φεβρουαρίου 2022 Οι μεταγραφές είναι ελεύθερες και η διαδικασία έχει ως εξής: Ο αθλητής συμπληρώνει και υπογράφει το έντυπο ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ που θα βρείτε ΕΔΩ, το σφραγίζει το σωματείο από το οποίο αποχωρεί και το καταθέτει στο σωματείο που επιθυμεί να μετεγγραφεί, ο εκπρόσωπος του σωματείου σφραγίζει  υπογράφει  και αποστέλλει το έντυπο στο email . Το κόστος για την έκδοση της νέας κάρτας  του  αθλητή ανέρχεται στα 10€ Εφιστούμε της προσοχή των αθλητών στα παρακάτω: Σύμφωνα με τον Ν.2725/99 και τον Ν.4726/2020, για να συμμετέχει αθλητής σωματείου σε ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους αγώνες της Ομοσπονδίας, θα πρέπει:
  • Να επιλέξει σωματείο που να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση.
  • Αν το σωματείο δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση, ο αθλητής ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει σε διοργανώσεις πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων.
  • Αν το σωματείο δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση, ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει στους υπόλοιπους αγώνες τοπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν  έχει περάσει διετία από την ίδρυση του σωματείου ή από την ημερομηνία ισχύος του νόμου 4726/2020 (δηλ εντός διετίας από 18.9.2020 μέχρι το αργότερο την 18.9.2022)