Αλλαγή 4ου Αγώνα ΜΧ Βορείου Ελλάδος

Ο 4ος αγώνας ΜΧ Βορείου Ελλάδος μεταφέρεται στις 30/11/2014 λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης της άδειας του αθλητικού χώρου της Καρυώτισσας από την περιφέρεια.