ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

amotoeletter

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ο αθλητής επικοινωνεί με το σωματείο του όπου καταβάλει το παράβολο ανανέωσης.

Το σωματείο κάνει όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίηση του αθλητικού δελτίου και εκδίδει την Κάρτα Υγείας Αθλητή (αν η προηγούμενη δεν είναι σε ισχύ). Ο αθλητής με δικές του ενέργειες, ανανεώνει σε γιατρό καρδιολόγο την κάρτα υγείας του (η οποία έχει ισχύ 1 έτος από την ανανέωσή της) και υποχρεούται να την επιδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.

Το κόστος ανανέωσης του αθλητικού δελτίου για το 2021 είναι 50 ευρώ.