SCRAMBLE Noτίου Ελλάδος – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7/11/2021 – Ειδικός κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΛΕ.ΜΟ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης ΦΣ77 μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει στις 7 Νοεμβρίου τον 4Ο Αγώνα του Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Ν. Ελλάδος για το έτος 2021.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

-τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Scramble της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2021

–  την Προκήρυξη Αγώνων Scrambleτης Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2021

-τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό

-τα Πληροφοριακά Δελτία που τυχόν εκδοθούν.
–  το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο
https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:

Τα Paddock του αγώνα θα είναι ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Γραμματεία, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Χώρος Τεχνικού Ελέγχου – Park – Ferme, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΘΡΟ2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρξη εγγραφών: 27 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

Λήξη εγγραφών:              4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 24:00 εμπρόθεσμες

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   ώρα 24:00 εκπρόθεσμες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   08:00 έως 10:00

Δημοσίευση λίστας εκκίνησης                             10:10 – 10:20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ                                                10:20 – 10:30

  ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ          

10:30  o δοκιμαστικός γύρος
10:40 o αγώνας SY
11:10 o αγώνας SB, SW
12:00 o αγώνας SΕ, S2, S1, SJ, SS με την αυτή σειρά ανά 1’ διαφορά

Δημοσίευση αποτελεσμάτων       15’ μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.

Απονομές επάθλων               30’ μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων τα οποία και οριστικοποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Πρόεδρος /μέλη : Φιλανδριανός Ευάγγελος Μπούνας Παναγιώτης , Ποτηριάδης  Κώστας
  • Πρόεδρος Αγωνοδικών: Λαφογιάννης Νικόλαος
  • Αγωνοδίκες: Γεροντάκης Νικολαος Θ.Α.
  • Αλυτάρχης: Νασόπουλος Αθάνασιος
  • Γραμματεία Αγώνα: Δημητρούλης Κωστ/νος, Λαγωνικάκος Γεώργιος
  • Τεχνικός Έφορος (Επικεφαλής):Θ.Α
  • Έφορος Αποτελεσμάτων: Θ.Α.
  • Ιατρός Αγώνα: ΙΑΤΡΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Σύντομη περιγραφή διαδρομής: 4.100μ  μικρότερο φάρδος διαδρομής 4μ μέγιστο 12μ  χώμα μέσης σκληρότητας βρεγμένο.

Περιγραφή διαδρομής SY: 850μ με μικρές ανωφέρειες χώμα μέσης σκληρότητας

ΣΗΜΑΝΣΗ: O τρόπος που χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση της διαδρομής:

Κορδέλες λευκή αριστερά , κόκκινη δεξιά, και σε ένα μέρος μπλέ.

Σήματα βελάκι κόκκινο , και θαυμαστικό στα επικίνδυνα σημεία.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει την Κάρτα Υγείας Αθλητή εν ισχύ. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό ΚανονισμόScramble2021. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKFERME)

Στον χώρο του parkferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του parkferme.

Οι μοτοσυκλέτες μετά το τέλος του αγώνα, βγαίνουν από το Park-Ferme μόνο από τον αθλητή. Οι μοτοσυκλέτες δεν βγαίνουν από μηχανικούς ή άλλα άτομα.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής: 37χιλμ Καλαμάτας Σπάρτης μέσω Ταυγέτου. Θέση . Τουριστικό καφέ.

Προτεινόμενα καταλύματα:

GALAXY HOTEL ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2721086046 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ  2721076038 

https://www.airbnb.gr/artemisia-greece/stays