Γενικος & Τεχνικός Κανονισμός Αγώνων Scramble 2020

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SCRAMBLE

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2020

(Αγώνας Ημιαντοχής σε κυκλική διαδρομή)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Το scramble είναι αγώνας ημιαντοχής σε κυκλική οριοθετημένη διαδρομή και μπορεί να αποτελείται από κομμάτια εκτός δρόμου, enduro, ασφάλτινα, trial, motocross.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οπως αναγράφοντε στην Προκήρυξη του Scramble 2020

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια κατηγορία

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές/τριες κάτοχοι αθλητικών δελτίων (license) χωρών-μελών των FIM – FIM Europe, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

–         Η διαδρομή πρέπει να είναι κυκλική μήκους από 4 χιλιόμετρα ελάχιστη διαδρομή, έως 7 χιλιόμετρα το μέγιστο.

–         Η διαδρομή πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

–         Η μορφολογία και το είδος της διαδρομής μπορεί να είναι κάθε είδους όπως αναφέρεται στον προσδιορισμό και να έχει Μ.Ω.Τ. έως 50km/h.

–         Το πλάτος της διαδρομής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην δυσκολεύει το ασφαλές προσπέρασμα μεταξύ των αθλητών/τριών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

            Οπως αναγράφοντε στην Προκήρυξη του Scramble 2020

 

Β)        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SCRAMBLE

 

Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα διεξάγονται μεταξύ των Αθλητών/τριών των Αθλητικών Σωματείων της κάθε περιοχής, με αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., εκτός των Αθλητών που έχουν βαθμολογηθεί στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Motocross ΜΧ1 και ΜΧ2, στις 5 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Open, και στις 10 πρώτες θέσεις των περασμένων 3 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro GP

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες των περιφερειακών πρωταθλημάτων, μπορούν να συμμετάσχουν στα λοιπά Πανελλήνια Πρωταθλήματα το τρέχον έτος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

            Οπως αναγράφοντε στην Προκήρυξη του Scramble 2020

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ

Η διαδρομή του αγώνα πρέπει να είναι 3 έως 7 χιλιόμετρα και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορετικότητα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οπως αναγράφοντε στην Προκήρυξη του Scramble 2020

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Ολόκληρη η διαδρομή πρέπει να είναι οριοθετημένη με κορδέλα και πασαλάκια, και όπου χρειάζεται προειδοποιητικά σήματα.

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Ειδικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει και τα εξής:

  1. 1.Τη σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής και του Συμβουλίου Αγωνοδικών, όπως επίσης τα στελέχη του αγώνα (Αλυτάρχη, Αγωνοδίκες, Γραμματέα, Τεχνικούς Εφόρους, Υπεύθυνο Διαδρομής )
  2. 2.Το αν και σε ποιο πρωτάθλημα προσμετρά ο αγώνας.
  3. 3.Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας της γραμματείας
  4. 4.Το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα
  5. 5.Το χώρο και τα ωράρια λειτουργίας του ελέγχου εξακρίβωσης και του τελικού Τεχνικού ελέγχου
  6. 6.Τα παράβολα συμμετοχής αθλητών.
  7. 7.Τα έπαθλα που θα απονεμηθούν.
  8. 8.Τον χώρο και τον χρόνο της απονομής των επάθλων.
  9. 9.Κάθε αθλητής υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής του αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

 

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν την ασφάλεια και την αντιμετώπιση συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως ανώτερη βία.

Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να γνωστοποιείται με αριθμημένα και χρονολογημένα Δελτία Πληροφοριών τα οποία θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του Ειδικού Κανονισμού.

Τα δελτία αυτά θα τοιχοκολλώνται στην Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα.

 

ΔΟΚΙΜΕΣ

Πριν την εκκίνηση θα γίνεται ένας δοκιμαστικός γύρος με πλοηγό. Στο δοκιμαστικό γύρο οι αθλητές πρέπει να έχουν απόσταση από τον πλοηγό 5 μέτρα, και απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού να προσπεράσουν τον πλοηγό. Πριν τον αγώνα απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε δοκιμή, εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη.

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

–         Η εκκίνηση θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά με διαφορά εντός ενός λεπτού από την μία κατηγορία στην επόμενη, εκτός εάν ο αριθμός συμμετοχών επιβάλει διαφορετικό τρόπο.

–          Οι αθλητές βρίσκονται στο πίσω και αριστερό πλαϊνό μέρος της μοτοσυκλέτας και την κρατάνε με το δεξί χέρι από το πίσω φτερό και μόλις δίνεται το σήμα εκκίνησης το οποίο θα γίνεται ή με το πέσιμο της σημαίας του σωματείου ή με ηχητικό σήμα με κόρνα ή κρότο, ανεβαίνουν και θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες των μοτοσυκλετών και αρχίζει ο αγώνας.

 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι κοντά στο Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης(park ferme),κοντά στο Χώρο επισκευών (pits) και να επιτρέπει την διάταξη των μοτοσυκλετών, όπως ορίζεται στον κανονισμό του αγώνα.

 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – PITS

Σε κάθε αγώνα πρέπει να ορίζεται από τον οργανωτή χώρος επισκευών ανοιχτός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, στον οποίο θα υπάρχει συγκεκριμένη είσοδος και έξοδος των αθλητών. Η έξοδος από το χώρο επισκευών πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μόνο με την επίδειξη της Πράσινης Σημαίας από τον κριτή που ελέγχει την έξοδο του χώρου επισκευών (Pits).

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού, τόσο από τους αθλητές/τριες, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή αφορά τους αθλητές τους)

Στο χώρο επισκευών πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας και τάπητες περιβάλλοντος από τους αθλητές.

 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Ανεφοδιασμός γίνεται ΜΟΝΟ στον χώρο των Επισκευών (Pits). Η ύπαρξη υλικού πυρόσβεσης τουλάχιστον 2 τεμάχια των 10 κιλών είναι υποχρεωτική από την οργάνωση υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Pits (Pit Marshal) και των κριτών Εισόδου – Εξόδου στο χώρο ανεφοδιασμού.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια ανεφοδιασμού τους με καύσιμο, επί ποινή αποκλεισμού

Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο χώρο του ανεφοδιασμού, τόσο από τους αθλητές, όσο και από τους μηχανικούς τους (η ποινή επιβάλλεται στους αθλητές τους).

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τεχνικός Έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις μοτοσυκλέτες του αγώνα. Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σε γενικώς καλή κατάσταση, τα φόντα και οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτα κι εμφανή.

 

ΜΑΝΕΤΕΣ

Οι μανέτες δεν πρέπει να είναι σπασμένες και να έχουν μπίλια στην άκρη τους

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το προστατευτικό τιμονιού(μπαράκι) από αφρώδες υλικό

 

ΦΡΕΝΑ

Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν 2 τουλάχιστον αποτελεσματικά φρένα (ένα για κάθε τροχό) που να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ομοκεντρικά με τον τροχό.

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

–         Οι διαστάσεις των μπροστινών ελαστικών είναι ελεύθερες.

–         Απαγορεύονται τα λάστιχα που είναι εφοδιασμένα με μεταλλικά καρφιά, βελόνες, αλυσίδες ή κάθε άλλου τύπου συστήματα για την αποφυγή γλιστρήματος. Επίσης απαγορεύονται τα λάστιχα τύπου Scoop, με ακτινωτές λωρίδες τύπου Paddle.

–         Επιτρέπονται μόνο τα λάστιχα του συνήθους εμπορίου που διατίθενται στα καταστήματα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ή στους πίνακες των προδιαγραφών των ελαστικών που πωλούνται στο κοινό. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελαστικών και ζαντών (ΕΤRΤΟ) σε ότι αφορά τα ανεκτά φορτία και τους κώδικες ταχύτητας και πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό λειτουργίας 45 Μ.

 

ΚΡΑΝΗ

Θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση τους και πρέπει να έχουν Αναγνωρισμένα Διεθνή Σήματα έγκρισης, ECE 22-05-(p)(Ευρώπη), JIS T 8133-2007(Ιαπωνία), SNELL Μ2010 (ΗΠΑ)

Στο ιμάντα συγκράτησης είναι ραμμένη μια ετικέτα με τις ενδείξεις homologation, με διακριτικό το κεφαλαίο γράμμα Ε.

 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK FERME)

–         O οργανωτής πρέπει να προβλέψει ένα χώρο για επιτηρούμενη στάθμευση. Σε αυτόν θα εισέρχονται οι μοτοσυκλέτες αμέσως μετά τον έλεγχο εξακρίβωσης Τεχνικό Έλεγχο, πριν την εκκίνηση και μετά το τέλος του αγώνα για τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

–         Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι σβηστές σε όλη την διάρκεια που βρίσκονται στο Park Ferme, και να εισέρχονται – εξέρχονται σβηστές επί ποινή αποκλεισμού.

–         Το κάπνισμα απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

–         Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια εκτός του χώρου επισκευών (Pits).

–         Κάθε αθλητής δικαιούται να έχει στο χώρο επισκευών (Pits) έως δύο (2) μηχανικούς.

–         Σε περίπτωση βλάβης στην διαδρομή, η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αθλητή και με τα εργαλεία που διαθέτει. Σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας εκτός του χώρου Επισκευών (Pits), ο αθλητής τίθεται εκτός αγώνα.

–         Εξωτερική βοήθεια στην διαδρομή επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση πτώσης, ώστε για λόγους ασφαλείας / υγείας να σηκωθεί μοτοσυκλέτα και αθλητής, και ΜΟΝΟ για να μετακινηθεί η μοτοσυκλέτα που πιθανόν να κλείνει το βασικό πέρασμα της διαδρομής.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα επίσημα σήματα πρέπει να δίδονται με σημαίες διαστάσεων 75 Χ 60cm όπως παρακάτω:

Σημαία                                              Σημασία

Σημαία Σωματείου                       Η σημαία με το σήμα του Σωματείου, χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του Αγώνα.

Μαύρη + πινακίδα με αριθμό  Ο αναβάτης με τον αριθμό αυτό πρέπει να σταματήσει

Κόκκινη Κινούμενη                       Διακοπή του αγώνα, επιστροφή με μικρή ταχύτητα στο (park ferme)

Κίτρινη ακίνητη                              Κίνδυνος! Οδηγήστε με μειωμένη ταχύτητα

Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Κίτρινη κινούμενη                         Άμεσος κίνδυνος! Προετοιμασμένος για σταμάτημα

Απαγορεύεται το προσπέρασμα

Πράσινη                                           Διαδρομή ελεύθερη – παύση κινδύνου

Καρό Άσπρη – Μαύρη                 Σήμα τερματισμού

Άσπρη (ένδειξη γύρων)              Ενημέρωση για τους γύρους ή/και την ώρα που απομένει

(Μπορεί να είναι και ταμπέλα – βλέπε πιο κάτω)

Σήμα με θαυμαστικό                   Προσοχή!!! Επικίνδυνο σημείο

 

Επίσης πρέπει να υπάρχει ρολόι και να βγαίνουν ταμπέλες με ένδειξη 30’, 60’, 90’, 120’ λεπτών, που θα ειδοποιούν τους αθλητές για τον χρόνο αγώνα που έχουν οδηγήσει. Όπως επίσης και να βγαίνει πινακίδα (ταμπέλα) με το 2 για τον 2ο γύρο και με το 1 για τον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Οι κριτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

 

ΠΟΙΝΕΣ

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

–         Προσπέρασμα πλοηγού

–         Παράκαμψη τμήματος της διαδρομής

–         Ανεφοδιασμός με την μοτοσυκλέτα σε λειτουργία

–         Είσοδος και έξοδος στα Pits με μεγάλη ταχύτητα

–         Προσπέρασμα υπό καθεστώς κινούμενης κίτρινης σημαίας

–         Εξωτερική βοήθεια εκτός της προβλεπόμενης

–         Κάπνισμα στους χώρους             εκκίνησης, Park Ferme, Pits

–         Αντιαθλητική συμπεριφορά Αθλητή και συνοδών-μηχανικών

–         ΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΡΕΘΕΙ            ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Ή ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η χρονομέτρηση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνεται υποχρεωτικά με αυτόματο σύστημα (σένσορες).

Νικητής είναι ο αθλητής που περνά πρώτος την γραμμή του τερματισμού μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ώρας +1 γύρο ή +2 γύρους αναλόγως κατηγοριών, και έχει τους περισσότερους γύρους.

Τερματίσας θεωρείται όποιος αθλητής συμπληρώσει το 75% των γύρων του νικητή της κατηγορίας του και πάρει σημαία τερματισμού.

Οι βαθμοί που λαμβάνει κάθε αθλητής, για την βαθμολογία του πρωταθλήματος, αναφέρονται και στην Προκήρυξη

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οπως αναγράφοντε στην Προκήρυξη του Scramble 2020

 

ΕΠΑΘΛΑ

Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας κύπελλο και στου 3 επόμενους μετάλλιο.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Γενικό και Ειδικό Κανονισμό του αγώνα, εμπρόθεσμα (Εντός 30 λεπτών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων) και να συνοδεύονται από το προβλεπόμενο από την εγκύκλιο της ΑΜΟΤΟΕ παράβολο, που ισούται με το παράβολο συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα, κάθε ένσταση αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης από το Συμβούλιο των Αγωνοδικών ο ενιστάμενος έχει το δικαίωμα υποβολής έφεσης, μέσα σε 30’ λεπτά από την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης για την ένστασή του. Η έφεση αυτή πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματεία του Αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το παράβολο έφεσης. Εναλλακτικά ο αθλητής μπορεί να υποβάλει πρόθεση έφεσης στη Γραμματεία του αγώνα εγγράφως και εν συνεχεία, εντός 3 εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβάλει την έφεση η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο στην ΑΜΟΤΟΕ.