1ος αγώνας Mini GP, 19 Σεπτεμβρίου, Πάχη, Μέγαρα – Ειδικός Κανονισμός